41 Konferencja Naukowa "Spotkania kliniczne chirurgów dziecięcych z pediatrami"
16-17 marzec 2017
X Sympozjum Postępy w immunosupresji w przeszczepianiu narządów unaczynionych
Kraków, 15-17 grudnia 2016
22 Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe "Postępy w alergologii i pneumonologii"
3-4 listopada 2016
IV Szkoła Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej
29 wrzesień - 1 października 2016

21st World Simmental-Fleckvieh Congress
22-27 sierpnia 2016, Kraków-Arłamów
41. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego
2 - 4 czerwca 2016, Kraków
Spotkania Kliniczne Chirurgów Dziecięcych z Pediatrami
13-14 maja 2016
31 Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego
11-14 maja 2016, Wrocław
VIII Krakowskie Sympozjum Alergologii i Immunologii Klinicznej
5 grudnia 2015, Kraków
XXI Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe "Postępy w Alergologii i Pneumonologii"
4 - 6 listopada 2015, Kraków
PP/Cookies