Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego oraz swoim własnym mam zaszczyt zaprosić do udziału w kolejnej czwartej edycji Szkoły Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, która organizowana jest cyklicznie co 2 lata przez Klinikę Endokrynologii Dzieci i Młodzieży w Krakowie. Zadaniem szkoły jest przekazanie rzetelnej wiedzy specjalistom i specjalizującym się w endokrynologii i diabetologii, medycynie rodzinnej i pediatrii oraz pielęgniarkom i dietetykom celem poprawy opieki nad dziećmi z chorobami endokrynologicznymi i diabetologicznymi. Wychodzi temu naprzeciw nowa formuła szkoły, w której obok zagadnień dotyczących postępów wiedzy endokrynologicznej i diabetologicznej i jej praktycznemu zastosowaniu, znalazły się częste u dzieci i młodzieży zaburzenia homeostazy ustroju. Będą one przedstawiane i obrazowane przypadkami klinicznymi przez wybitnych specjalistów z licznych dziedzin pediatrii na sesjach odbywających się pod wspólnym hasłem „Miejsce endokrynologii i diabetologii dziecięcej w opiece pediatrycznej”. Przewidziana po każdej sesji dyskusja z udziałem uczestników szkoły będzie okazją do wypracowania wspólnego stanowiska.
Do zobaczenia w Krakowie na przełomie września i października 2016 roku.

Prof. Jerzy B. Starzyk

PP/Cookies