PROGRAM SZKOLEŃ

2 MARCA 2017
godziny

Duża Sala
Studio1
Studio2
Klub
8.00-10.00
rejestracja/
kawa
10.00-11.30

panel


11.30-12.00
przerwa kawowa
12.00-15.00

SEP-G1


15.00-16.00lunch16.00-20.00

Szkolenie
Szkolenie
Szkolenie
Egzamin SEP*
20.00impreza
towarzysząca

* - egzamin dla pierwszej grupy 36 osób

3 MARCA 2017
godziny

Duża Sala
Studio1
Studio2
Klub
8.00-10.00
kawa10.00-14.00

Egzamin SEP*
Szkolenie
Szkolenie
Szkolenie
14.00-15.00lunch

* - egzamin dla drugiej grupy 36 osób


OPIS SZKOLEŃ

SZKOLENIE DLA KINOOPERATORÓW


Tematyka szkolenia dotyczyć będzie obsługi projektora cyfrowego, wiążących się z tym problemów technicznych oraz ich rozwiązywania na bieżąco (między innymi wymiana lampy w projektorze). W trakcie szkolenie zostana poruszone takze kwestie budowy sali kinowej pod kątem wyposażenia jej w odpowiedni sprzęt. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) na stanowisku operatora kinowego. Szkolenie zostanie poprowadzone przez pracowników firmy Kinexpert.


SZKOLENIE SEP TYPU G1


Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Organizowane jest dla osób pragnących uzyskać bądź też przedłużyć uprawnienia elektryczne w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów czy montażu.


Uwaga! Organizator w ramach wykupionej akredytacji zapewnia udział w szkoleniu SEP-G1. Akredytacja nie pokrywa kosztów przystąpienia do egzaminu państwowego. Koszt egzaminu w wysokości 200 zł netto ponoszą indywidualnie uczestnicy szkolenia SEP-G1 gotówką w dniu egzaminu.


Uczestnictwa w szkoleniach zostaną potwierdzone certyfikatami.


PP/Cookies