IX Sympozjum Postępy w immunosupresji w przeszczepianiu narządów unaczynionych, Kraków, 11 - 13 grudnia 2014
11 - 13 grudnia 2014
XX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe „Postępy w Alergologii i Pneumonologii”
5-7.11.2014, Kraków
7th Forum Acusticum 2014 Krakow
7-12 th September 2014
13th IHRM Conference, Uncertainty in a flattening world: CHALLENGES FOR IHRM
24 - 27th June 2014
Forum Edukacji Medycznej
23 - 24.05.2014
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BADAŃ KLINICZNYCH Badania kliniczne w chorobach rzadkich
7 maja 2014
12 Kongres Stomatologów Polskich
9-12 kwietnia 2014
PP/Cookies