Nasza firma posiada:przyznawany przez:

 
 
Nasze wartości:
Symposium Cracoviense pragnie być znaczącym uczestnikiem sektora usług w zakresie stosowania najlepszych praktyk środowiskowych poprzez promowanie pozytywnej kultury środowiskowej, niosącej korzyści dla obecnych i przyszłych pokoleń. 
 
Symposium Cracoviense wprowadza zasady zrównoważonego rozwoju w organizacji kongresów. Promujemy wśród naszych dostawców społeczną odpowiedzialność biznesu, i jeśli to tylko jest możliwe staramy się stosować podczas organizacji kongresów rozwiązania przyjazne środowisku.

Nasze zobowiązania:
Firma nasza zobowiązuje się zapobiegać zanieczyszczeniom środowiska oraz zarządzać swoimi działaniami operacyjnymi w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi i normami dotyczącymi środowiska.

Nasze cele:
Stałe ocenianie i nadzorowanie tych aspektów swojej działalności, które mają wpływ na środowisko, a mianowicie:
  • minimalizowanie zanieczyszczenia emitowanego do powietrza;
  • w miarę możliwości ograniczanie zużycia energii i wody;
  • redukowanie ilość wytwarzanych odpadów i właściwa ich utylizacja;
  • jasne sprecyzowanie odpowiedzialności, zadań oraz przeglądu naszej działalności na rzecz ochrony środowiska
  • zapewnienie wszystkim pracownikom materiałów i wytycznych, dających ogólną świadomość dotyczącą zagadnień ochrony środowiska;
  • branie pod uwagę aspektów środowiskowych przy podejmowaniu decyzji dotyczących naszych inwestycji i zakupów;
  • zachęcanie naszych dostawców i podwykonawców do wprowadzania programów wspierających nasze cele i zadania środowiskowe w sytuacjach, gdy ich działalność ma znaczący wpływ na środowisko;
  • szanowanie i uwzględnianie potrzeb i wymagań naszych klientów we wszelkich planach i decyzjach dotyczących naszych działań, które mają wpływ na środowisko;
  • wspieranie innowacji w działalności środowiskowej, w jakie zaangażowani są nasi klienci i firmy współpracujące
PP/Cookies